Faleminderit për besimin tuaj në AK Report. Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur të dhënat personale të vizitorëve tanë dhe lexuesve, dhe kjo politikë privatësie përshkruan se si ne i mbledhim, përdorim, ruajmë dhe ndajmë të dhënat personale të vizitorëve dhe lexuesve tanë në faqen tonë të internetit.

Çfarë të dhënash personale mbledhim
Ne mund të mbledhim të dhëna personale nga ju në disa mënyra, përfshirë por jo të kufizuara me:

Emrin dhe mbiemrin
Adresën e postës elektronike
Numrin e telefonit
Adresën e postës së përdoruesit (IP)
Informacionin e pajisjes dhe shfletuesit tuaj
Informacionin e lidhur me veprimet tuaja në faqen tonë
Këto të dhëna mund të jenë të dobishme për të siguruar një përvojë të personalizuar dhe për të na ndihmuar të monitorojmë dhe përmirësojmë performancën e faqes sonë.

Përdorimi i të dhënave personale
Ne përdorim të dhënat personale të mbledhura nga vizitorët dhe lexuesit tanë për të ofruar shërbime, për të ndjekur aktivitetet në faqen tonë dhe për të mbajtur kontakte me ju. Këto të dhëna mund të përdoren edhe për të bërë reklama dhe për të na ndihmuar të kuptojmë si mund të përmirësojmë përvojën e përdoruesit në faqen tonë.

Ndajimi i të dhënave personale
Ne nuk shesim, nuk ndajmë ose nuk jepim qasje në të dhëna personale të vizitorëve dhe lexuesve tanë me përjashtim të rasteve kur kërkohet nga autoritetet përkatëse të drejtësie ose nëse është e nevojshme për të zbatuar Politikën tonë të Privatësisë. Ne mund t’i ndajmë të dhënat personale me partnerët tanë të biznesit për të ndihmuar në operimin e faqes tonë dhe për të siguruar shërbime të personalizuara në bazë të nevojave tuaja.

Siguria e të dhënave personale
Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur të dhënat personale të vizitorëve dhe lexuesve tanë nga humbja, keqperdorimi ose aksesi i paligjshëm. Ne kemi implementuar masat e sigurisës për të mbrojtur të dhënat personale dhe për të parandaluar keqpërdorimin e tyre.

Ndryshime në Politikën e Privatësisë
Ne mund të bëjmë ndryshime në Politikën tonë të Privatësisë nga koha në kohë. Nëse ndryshojmë Politikën tonë të Privatësisë, do të postojmë ndryshimet në këtë faqe dhe të azhurnojmë datën e fundit të revizionit në fillim të kësaj faqeje. Ju lutemi të rishikoni këtë faqe rregullisht për të mbetur të informuar për çdo ndryshim të Politikës sonë të Privatësisë.

Kontakti
Nëse keni pyetje, sugjerime ose shqetësime rreth Politikës sonë të Privatësisë, ju lutemi të na kontaktoni nëpërmjet formularit të kontaktit në faqen tonë të internetit ose në adresën tonë të postës elektronike [email protected]

Faleminderit për të lexuar Politikën tonë të Privatësisë. Ju lutemi të vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit dhe të na ndiqni në rrjetet sociale për të qenë të informuar për publikimet tona të fundit.