Faleminderit që vizitoni faqen tonë të internetit. Kjo faqe është e përkushtuar për të siguruar një përvojë të mirë për vizitorët dhe lexuesit tanë, dhe kjo Politikë e Kushteve të Shërbimit do t’ju ndihmojë të kuptoni se si mund të përdorni dhe të hyrni në faqen tonë.

Përdorimi i Faqes sonë të Internetit
Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni të respektoni këto Kushte të Shërbimit dhe të mos përdorni faqen tonë në mënyrë të paligjshme ose të dëmshme. Ju jeni përgjegjës për të gjitha veprimet tuaja në faqen tonë të internetit dhe përmbahuni të gjitha ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme.

Të dhënat personale
Ne mund të mbledhim dhe të përdorim të dhëna personale nga vizitorët dhe lexuesit tanë në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë. Ju jeni përgjegjës për të siguruar se të dhënat tuaja personale janë të sakta dhe të azhurnuara.

Përmbajtja
Të gjitha artikujt dhe materialeve të tjera të publikuara në faqen tonë të internetit janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit dhe nuk mund të riprodhohen ose shpërndahen në mënyrë të paligjshme. Ju mund të përdorni përmbajtjen tonë vetëm për qëllime personale dhe jo-komerciale.

Lidhje
Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose politikat e privatësisë të faqeve të internetit të tjera dhe nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet që mund të shkaktohen nga përdorimi i tyre.

Ndryshime në Kushtet e Shërbimit
Ne mund të ndryshojmë këto Kushte të Shërbimit nga koha në kohë. Nëse ndryshojmë këto Kushte të Shërbimit, do të postojmë ndryshimet në këtë faqe dhe të azhurnojmë datën e fundit të revizionit në fillim të kësaj faqeje. Ju lutemi të rishikoni këtë faqe rregullisht për të mbetur të informuar për çdo ndryshim në Kushtet tona të Shërbimit.

Kufizimi i Përgjegjësisë
Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet direktë, indirekte, rastësore, të veçanta, të dobëta ose të tjera, si dhe për dëmet që shkaktohen nga përdorimi i faqes sonë të internetit ose lidhjeve me faqet e tjera të internetit. Ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për humbje të të dhënave, kosto për riparime, ndërprerje të biznesit ose dëmet e tjera të ngjashme që mund të ndodhin nga përdorimi i faqes sonë të internetit.

Vendim i fundit
Këto Kushte të Shërbimit janë të përkohshme dhe mund të ndryshojnë nga koha në kohë. Përdorimi juaj i faqes sonë të internetit mbetet në varësi të këtyre Kushteve të Shërbimit dhe politikave tona të tjera të faqes së internetit.

Nëse keni ndonjë pyetje rreth këtyre Kushteve të Shërbimit, ju lutemi të na kontaktoni nëpërmjet formularit të kontaktit në faqen tonë të internetit ose në adresën tonë të postës elektronike [email protected]

Faleminderit për përdorimin e faqes sonë të internetit. Ju lutemi të vazhdoni të na ndiqni për të qenë të informuar për publikimet tona të fundit.