AK Report organizon votimin elektronik me listat zyrtare të publikuara nga partitë politike në vend!

Qëllimi i sondazhit është që qytetarët të kenë mundësi që përmes një votimi elektronik të zgjedhin emrin që duan ti perfaqesojë nga lista e deputetve, dhe mendojmë se kjo është një mënyrë efikase për dëgjimin e zërit të tyre.

Votimi për secilin emër mund të jetë vetëm 1 herë, duke u bazuar në parimin që për çdo IP do të ketë vetëm 1 votë.
Kjo do të shmangë tërësisht manipulimin apo një votim më shumë se 1 herë, duke iu përafruar në maksimum mbështetjes reale të emrave të propozuar.
Sondazhi do të jetë transparent dhe mund të jetë një test real lidhur me mbështetjen që emrat e propozuar nga partitë politike kanë te qytetarët.

Kliko mbi hartë në qarkun tënd për të votuar Parinë dhe kandidatin e preferuar:

[display-map id=’13100′]